Úvod / Maskot 2018
Nakresli maskota a poď s nami do tábora!

Z detských kresieb sme vybrali maskota pre rok 2018! Všetky kresby nás veľmi potešili a pri ich prezeraní sme žasli nad detskou kreativitou. Touto cestou by sme chceli poďakovať školám zapojeným do druhého ročníka súťaže a to ZŠ Kalinčiakovej, ZŠ Gröslingovej, ZŠ Sibírskej a ZŠ Borodáčovej, ako aj všetkým detičkám, ktoré nám svoje kresby odovzdali sami.


Vybrať finálne návrhy bolo skutočne náročné, porota musela prihliadať na to, ako bude maskot vyzerať po prekreslení do elektronickej podoby a ako bude pôsobiť na táborových tričkách či ďalších predmetoch. Výstavu všetkých kresieb si môžete pozrieť v našej galérii na tomto odkaze.1. miesto - Michaela Grajciarová, ZŠ Kalinčiakova, 3.B
Vyhráva ľubovoľný denný tábor z ponuky Victour 2018, tričko a 100 Victour peňazí2. miesto - Nataša Tatiana Štefániková, ZŠ Göslingová, 3.B
Vyhráva ľubovoľný denný tábor z ponuky Victour 2018 a 60 Victour peňazí3. miesto - Tamarka Stratovová, ZŠ Sibírska, 1.B
Vyhráva ľubovoľný denný tábor z ponuky Victour 2018 a 40 Victour peňazí


Výhercom gratulujeme a odkazujeme, že ceny prídeme odovzdať osobne v priebehu druhého júnového týždňa. Všetkým zúčastneným ešte raz na záver ďakujeme a veríme, že sa spolu stretneme v niektorom tábore!

Dokumenty
Plagát 2018 (jpg)
Štatút súťaže (pdf)