Úvod / Maskot 2017
Nakresli maskota a poď s nami do tábora!

Maskot pre rok 2017 je úspešne vybraný! V prvom rade ďakujeme všetkým školám a žiakom, ktorí sa prostredníctvom svojej školy alebo zaslaním kresby priamo nám zapojili do súťaže o maskota táborov Victour pre rok 2017. O súťaž prejavili záujem ZŠ Medzilaborecká, ZŠ Kalinčiakova a ZŠ Teplická, z ktorých nám prišlo celkovo až takmer270 súťažných kresieb.


Vybrať finálne návrhy bolo skutočne náročné, porota musela prihliadať na to, ako bude maskot vyzerať po prekreslení do elektronickej podoby a ako bude pôsobiť na táborových tričkách či ďalších predmetoch. Výstavu všetkých kresieb si môžete pozrieť v našej galérii na tomto odkaze.1. miesto - žiak ZŠ Medzilaborecká
Vyhráva ľubolný tábor z ponuky Victour 2017, tričko a 100 Victour peňazí2. miesto - žiak ZŠ Teplická
Vyhráva ľubovolný denný tábor z ponuky Victour 2017 a 60 Victour peňazí3. miesto - žiak ZŠ Kalinčiakova
Vyhráva ľubovolný denný tábor z ponuky Victour 2017 a 40 Victour peňazí


Všetkým zúčastneným ešte raz na záver ďakujeme a veríme, že sa spolu stretneme v tábore! Každý, kto sa do súťaže zapojil, automaticky získava 10% zľavu na ľubovoný tábor.

Dokumenty
Plagát 2017 (jpg)
Štatút súťaže (pdf)